Priecājamies

     Latviešu valodas aģentūra jau astoto gadu aicina 1.-12.klašu skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā,tādējādi rosinot viņus dziļāk un daudzpusīgāk apzināt savu saistību ar Latviju, latviešu valodu, mūsu tautas garīgo mantojumu un humānajām vērtībām.

     Aspazijas un Raiņa 150.jubilejas gadā Latviešu valodas aģentūra ir izdevusi krājumu "Mani septiņjūdžu zābaki stāv kaktā ar putekļiem apklāti"(Aspazija). Šajā konkursā tika iesūtīti 273 literārie darbi ne vien no Latvijas novadiem, bet arī no latviešu skolām ārvalstīs. Īpašs prieks, ka krājumā ir iekļauti arī J.Endzelīna Kauguru pamatskolas 8.klases skolnieces Leldes Dubrovas un 7.a klases skolnieces Līgas Ozolas darbi.Grāmatas ievadā ir īpaši uzsvērtas Leldes Dubrovas rindas. Citēju: "Interesantu atzinumu par krāsām, kādās spēj zaigot septiņjūdžu zābaki, ir izteikusi Lelde Dubrova: aplūkojot šos zābakus, es redzu dažādas krāsas.ja tie ir melni, tad stāsta par nežēlīgajiem kara notikumiem. Balti man asociējas ar stabilitāti mieru, saticību mūsu Latvijā.Dzeltenā krāsa saistās ar siltajiem, jaukajiem un laimīgajiem brīžiem manā ģmenē. Zaļo krāsu es redzu, kad priecājos par Latvijas ārēm, mežiem, laukiem, bērziem, ozoliem un liepām un sajūtu savas dzimtenes smaržu.Zilā ir līkumaino upju, ezeru un Dzintara jūras krāsa."


      Šajā gadā Latviešu valodas aģentūra izsludināja jaunu konkursu "Kā var mācīt citu valodu.Protot savu valodu."(J.Peters) Un uz Rīgu aizceļoja 9.klases skolnieka Raimonda Šīranta,7. a klases skolnieces Sindijas Pārupes un 6.klases skolnieces Ksenijas Kajakas radošie darbi. Gaidīsim rezultātus 2016. gadā!


Latviešu valodas un literatūras skolotāja Aija Dubova.