Pateicība

Skolas kolektīvs pateicas pagasta čaklajām adītājām

Inārai Eglītei un Ainai Vīksnai

par skaistajām un siltajām zeķēm internāta bērniem!