Raimonda eseja - uzvarētāju vidū

     2015. gada 26.IX, Eiropas Valodu dienā, Latviešu valodas aģentūra izsludināja ikgadējo skolēnu radošo darbu konkursu, šogad konkursa tēma bija "Kā var mācīt citu valodu? Protot savu valodu."(J.Peters)
      Saņemti 238 darbi esejas, pārspriedumi, dzejoļi un stāsti no visas pasaules. Žūrijas komisijas locekļi- Latviešu valodas aģentūras direktors Jānis Valdmanis, Latviešu valodas aģentūras diasporas skolu projektu koordinatore Sanda Roze, literatūrzinātnieks Raimonds Briedis, filoloģijas doktore Mārīte Āboltiņa, mākslas zinātniece Ksenija Rudzīte. Ir noskaidroti arī konkursa uzvarētāji. 5.-9. klašu grupā izvirzīti seši laureāti, to vidū arī Beverīnas novada J.Endzelīna Kauguru pamatskolas 9. klases skolnieks Raimonds Šīrants. Par vietu sadalījumu informēs Dzimtās valodas dienas pasākumā 26. februārī Rīgā "Laimas" šokolādes muzejā, kad tiks sveikti uzvarētāji. Priecājamies par Raimonda panākumiem!


Latviešu valodas un literatūras skolotāja Aija Dubova