Salidojums

J. Endzelīna Kauguru pamatskola

2016.gada 30.aprīlī plkst 1700

aicina absolventus, esošos un bijušos darbiniekus

uz skolas salidojumu "Izglītībai Kauguros 190"