Aicinājums

  • Print

Beverīnas novada J. Endzelīna Kauguru pamatskola

aicina 2016./2017.m.g. 1.-9. klašu skolēnus apgūt pamatizglītības programmas.

Skolā ir internāts, apmaksāti ceļa izdevumi, pagarinātā dienas grupa, brīvpusdienas visiem skolēniem. Tiek nodrošināta peldētapmācība un dalība dažādos interešu izglītības pulciņos (dejošana, dziedāšana, muzicēšana, gleznošana, teātris, sports, jaunsargi).

si gaidīts un saprasts!

Ērta satiksme ar Valmieru, iespējami novada transporta pakalpojumi.

Tālruņi uzziņām 64230029; 29435511; www.kauguruskola.beverina.lv