Labo darbu nedēļa

Labo darbu nedēļa no 3. – 7.oktobrim.

Izdarot labu darbiņu, mēs paši kļūstam labāki un iepriecinām kādu,

kam vajadzīga palīdzība!