Konkurss vācu valodā

 

Konkurss klasēm,

kuras mācās vācu valodu.

 

Atbildes iesniegt līdz 18. oktobrim.

*Vērtēšu arī noformējumu.

 

Vēlot veiksmi visiem – skolotāja Līga.

 

Ko es zinu par Vāciju?     

1.Ar cik un kādām valstīm robežojas Vācija?                                                     

2. Kādas divas jūras apskalo Vāciju?

3. Kā sauc Vācijas galvaspilsētu?            

4. Kādas ir Vācijas karoga krāsas (no augšas uz leju)?                     

5. Cik federālās zemes (Bundesländer) ir Vācijā?

6. Cik miljonu iedzīvotāju dzīvo Vācijā?

7. Kā sauc Vācijas un Polijas robežupi?

8. Kā sauc Donavas pieteku, kas atdala Vāciju un Austriju?

9. Kā sauc ezeru Vācijas dienvidos, kas robežojas ar Vāciju, Austriju un Šveici?

10. Kā sauc pilsētu Vācijā, kurā kādreiz bija Latviešu ģimnāzija, un vēl šodien tur ir rakstnieces Zentas Mauriņas piemiņas istaba?

11.Ko apzīmē šie vārdi: Mosel, Spree, Main ?

12. Kādas upes krastā atrodas Brēmene?

13. Cik gara ir Vācijas garākā un lielākā upe Reina?

14. Kā sauc teiksmainu klinti Reinas krastos?

15. Kas ir Heinrich Heine?

16. ”Die Burg” nozīmē „pils”. Atrodi kartē 3 pilsētas, kas beidzas ar – burg !

17. Kā sauc federālo zemi Vācijā un pilsētu tajā, ar kuru Valmierai jau vairāk nekā 20 gadus ir sadraudzība?

18. Agrāk bija VDR (Vācijas Demokrātiskā Republika) un VFR (Vācijas Federatīvā Republika). Kurā gadā, mēnesī un datumā abas Vācijas apvienoja?

19. Kāda ir Vācijas skolās augstākā atzīme un kāda ir zemākā?

20. Kādu dāvanu pirmklasnieki Vācijā saņem pirmajā mācību dienā?