Informātikas olimpiāde

15.aprīlī informātikas olimpiādē piedalās

Luize Andrejsone, Ksenija Kajaka no 5.klases,

Līga Ozola no 6.klases un skolotāja Ilva Sēne