Pateicība par āboliem

Skolas kolektīvs izsaka sirsnīgu pateicību

Evai Cielēnai par gardajiem āboliem!