Endzelīna dienas

     Mūsu skola lepni nes valodnieka Jāņa Endzelīna vārdu! Sagaidot valodnieka jubileju, mūsu latviešu valodas skolotājas Aija Dubova un Iveta Rambola sarīkoja konkursu " Ko Tu zini par Jāni Endzelīnu".

Bērni iesaistījās ar lielu azartu. Iespēja piedalīties tika dota ikvienam 6.- 9.klašu skolēnam. Informācija par mūsu slaveno valodnieku ir atrodama arī mūsu skolas dienasgrāmatā, tā kā arī informācija katram bija pieejama,  bet vai katrs mācēja to izmantot...  Noslēgumā - labāko apbalvošana (kas, kā atzina kādas skolnieces mamma, ir ļoti gaidīts mirklis - kad izsauc līnijas priekšā un pasniedz diplomu un kopīgs foto.
    Paldies aktīvajām skolotājām par ieguldījumu mūsu bērnu zināšanu loka paplašināšanu un J. Endzelīna nopelnu aktualizēšanu! Paldies dalībniekiem par ieinteresētību un parādītajām zināšanām!
Lepojamies!


( foto mirklī -konkursa laureāti ar skolotājām)