SLUDINĀJUMS

    

Beverīnas novada J. Endzelīna Kauguru pamatskola

piedāvā iespēju mācīties

pamatizglītības programmā,

speciālās pamatizglītības programmā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

un pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmā.

     Skolā ir internāts, apmaksāti ceļa izdevumi visiem audzēkņiem,

1.-4. klasei nodrošināta pagarinātā dienas grupa un brīvpusdienas 1.- 9. klašu skolēniem!

Nokļūšanu uz skolu un mājām nodrošina gan VTU, gan novada transports!

Tālruņi uzziņām: 64221530; 29326289; 29435511.

kauguru skola gaisaks