Aicinājums uz skolu

Ar krītošu ābolu smaržu rasotā zālē, ar asteru zvaigznēm dārzā un balto svēteļu pulkiem pļavās

jaušams septembra tuvums, kas liek sarosīties skolas bērniem un viņu vecākiem,

lai pirmo septembri padarītu īpašu un atmiņā paliekošu.

J.Endzelīna Kauguru pamatskola aicina uz pirmo kopīgo tikšanos

 2017.gada 1.septembrī plkst. 9.00.

Skolas kolektīva vārdā

direktore Iveta Rambola