Skolas vecāku kopsapulce

Gaidīsim visus vecākus  trešdien, 1.novembrī, plkst.1600 skolas vecāku kopsapulcē.

Darba kārtībā:

  • tikšanās ar Beverīnas novada domes priekšsēdētāju Māri Zvirbuli;
  • skolas aktualtātes;
  • tikšanās ar klašu audzinātājām.