Vācu valodas lasīšanas olimpiāde

29.aprīlī uz vācu valodas lasīšanas olimpiādi dodas

9.klases skolniece Antra Andrupe un skolotāja Līga Gecko.