Paldies Romānam!

Izsakām pateicību

Romānam Vaščenko

par tehnikas nodrošināsanu skolas apkārtnes sakopšanā!