Paldies Romānam!

  • Print

Izsakām pateicību

Romānam Vaščenko

par tehnikas nodrošināsanu skolas apkārtnes sakopšanā!