3.septembris - Zinību diena

  • Print

                                                        Jau bērzu zaros zeltains lapu vilnis

                                                       Ar klusu rudens melodiju sveic.

                                                      Ar ziedu smaržām visi dārzi pilni,

                                                     Jo septembris mums labu rītu teic.

Gaidīsim jūs visus

J. Endzelīna Kauguru pamatskolā plkst. 900. 

Visiem novēlam mācību gada sākuma līksmību, zināšanu kāri un darba prieku ik dienu!

Vecākiem un pedagogiem - pacietību un izturību, mīlestību un sapratni, palīdzot mūsu bērniem kāpt zinību kalnā!