Skolai dārgi viesi

    6.maijā mūsu skolā viesojās augsti godājami absolventi - RTU profesors Jānis Osis no 1943.gada izlaiduma, laikraksta "Liesma" žurnālists Aivars Ustups no 1952.gada izlaiduma un bijusī skolotāja Līga Velberga.

    Skolēnu un skolotāji ar viesiem tikās skolas muzejā, kur noklausījās patiesi aizraujošu un neparastu astoņdesmit sešgadīgā profesora Jāņa Oša atmiņu stāstījumu, kuru papildināja fotoprezentācija. Pasākuma laikā skola dāvinājumā saņēma no profesora mātes mantotu Pētreburgā 1825.gadā izdotu Bībeli. Tās izdošanas gads sakrīt ar nepārtrauktās izglītības sākumu Kauguros. Kā otro dāvināja 1943.gadā izdotos Kaudzīšu "Mērnieku laikus" un trešā ir RTU 150.jubilejā izdotā grāmata.

    Skolotāja Līga Velberga dalījās atmiņās par skolotāju, direktoru Dāvidu Zaķi, kurš visu savu darba mūžu - sirsnību, rūpes, enerģiju, mīlestību uz mūziku un zīmēšanu, interesi par dabu un darbu - veltījis skolai. Viņa teiciens "Skolēnam ir jādod darbs, viņš ir nepārtraukti jānodarbina, jo, kur beidzas darbs, sākas nedarbs!"

    Savukārt, žurnālists Aivars Ustups atspoguļos šo tikšanos laikrakstā "Liesma".