Paldies par āboliem!

  • Print

Pateicība

Samantas Kristiānas Cielēnas

ģimenei

par sulai ziedotajiem āboliem

 

                                          Skolas kolektīvs

2019.g.oktobrī