Attālinātais mācību darbs

Informācija skolēniem un vecākiem – kā mācīties attālināti!

 

 

Darbs skolā tiek organizēts atbilstoši 2. semestra mācību priekšmetu stundu sarakstam.

Katru dienu, atverot e-klases e-pastu, skolēni uzzina, kas jāmācās.

SKOLĒNIEM:

  • Pievērs uzmanību tematiem, izpēti veicamos uzdevumus, sagatavo mācību piederumus (grāmatas, klades, burtnīcas u.t.t.), veic uzdevumus!
  • Ieplāno laiku atpūtai starp mācību priekšmetiem!
  • Problēmu gadījumā, sazinies ar skolotāju (“whatsapp” vai piezvani)!
  • Sniedz atgriezenisko saiti, atsūti izpildītos darbus!

VECĀKIEM:

  • Sekojiet līdzi bērna mācību procesam!
  • Aktīvi interesējieties par plānoto mācību norisi!
  • Uzdevumi būs doti e-klases dienasgrāmatā, “whatsapp”, “uzdevumi.lv”, “soma.lv.
  • Problēmu gadījumā, sazinieties ar klases audzinātāju!

Skolas administrācija