Čaklie vācēji

Mācību gada beigās jau tradicionāli tiek apbalvoti čaklie makulatūras un PET pudeļu vācēji.

Pasākumu organizatore - bioloģijas un ķīmijas skolotāja Elita Šalte. Šogad pulciņā arī skolotājas Līga Gecko un Juta Šmite