Valsts svētki

J. Endzelīna Kauguru pamatskolas

Valsts svētku 97. gadadienai veltīts pasākums

„LATVIJAS CEĻŠ”

17. novembrī plkst 1400

Kauguru kultūras namā

Visi laipni aicināti!