Deju kolektīvu skatē

Deju kolektīvu skatē piedalījās 3 mūsu skolas kolektīvi