Karjeras nedēļa attēlos

     Jau skolas solā sēdēdami, skolēni domā, par ko kļūt nākotnē. Kaut ko jaunu par profesijām visiem izdevās uzzināt Karjeras nedēļā, kura risinājās no 6.-10 martam un kurā tika iesaistīti visi skolēni. Tā bija veltīta dažādām profesijām. Pirmdien –“Dziesmu duelis”; otrdien: Spēles “Krāsainās profesijas” 1.-4.klasei, “Profesiju līklocis” 5.-9.klasei; trešdien- spēle “Brīnumu lauks”; ceturtdien – konkurss “Profesijas”; piektdien- “Profesiju detektīvi” un prezentācijas, kurās 6.-9.klašu skolēni stāstīja un demonstrēja anekdotes par profesijām, kā arī, iepriekš sameklējot visu iespējamo informāciju, prezentēja vienu profesiju. Noslēgumā katra klase saņēma Uzslavas rakstu, bet katrs skolēns – pārsteiguma balvu no akciju AS “Valmieras piens”/Food Union. Šo pasākumu organizēja un vadīja skolotāja Vineta Novika.

Teksts: L.Gecko; Foto: I.Ločmele