Miķelītis- Kauguru pamatskolā

  • Print

     Miķelis ir latviešiem rudens saulgrieži un gada auglīgākās daļas aizvadīšanas svētki. Latvju dainās Miķelis tiek saukts par labu un bagātu vīru, par maizes tēvu. Dabā nakts sāk kļūt garāka par dienu, tuvojas tumsas laiks, bet Miķeļi paši krāsaini un bagāti. Tik krāsaina un bagāta bija Miķeļdiena Kauguros.

     No rīta skolas zālājā tika veidots Jumis – auglības zīme. Katra klase ar savām sarūpētajām bagātībām - ziediem, dārzeņiem, āboliem, kastaņiem un zīlēm – greznoja savu daļu no bagātības simbola.

     Dienas otrajā daļā kultūras namā godināja bagāto Miķelīti. 1. un 2. klases skolēni uzdeva savas radošās mīklas. 3. un 4. klases skolēni organizēja izklaidējošo daļu - rotaļas, bet 5. - 9.klašu skolēni bija veikuši izpētes darbu par savu dārzeni. Ko tik mēs neuzzinājām par kartupeļiem, burkāniem, sīpoliem, ķirbi un kāpostu? Šīs rudens saulgriežu dienas iniciatore direktores vietniece interešu izglītībā Līga Gecko. Paldies par  šo bagātību dienu! Kā vēsta ticējums: “Tam, kas atrod Jumi, ir laime.” Tā laime vērot Jumi bija dota visiem, kas mēroja ceļu uz J.Endzelīna Kauguru pamatskolu.

                                                            A.Dubova