Novembris – latviešu tautai - atceres un svētku mēnesis.

            J.Endzelīna Kauguru pamatskolā novembris aizsākās ar „Vēstures nedēļu”, kas tika veltīta Lāčplēša dienai un Latvijas valsts 99. gadskārtai.     

Nedēļas garumā katru dienu notika kāds pasākums. 6.-9. klašu skolēni centās izprast Latvijas sarežģītos vēstures likte

ņstāstus ar filmas „”Rīgas sargi” palīdzību, jo bija dots uzdevums – mēģināt saskatīt vēsturiskās personības un izdomātos tēlus. Nākošajā dienā, lai apzinātos savu piederību skolai, skolēniem bija „Stunda skolas muzejā.” Šoreiz tas bija praktisks un radošs darbs – izveidot aprakstu par aizvadītā rudens skolas pasākumiem, to atbilstoši noformējot ar izlozēto fotogrāfiju. Šajā darbiņā iesaistījās arī skolotāji, veidojot „Skolotāju grāmatu.” 1. novembrī skolā viesojās Valmieras Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Ineta Amoliņa, kas prezentācijā „Latvijas karoga stāsts”, lika skolēniem aizdomāties par mūsu sarkanbaltsarkano karogu, kas simbolizē mūsu Latvijas valsti un tās brīvību. Interesanta skolēniem izvērtās ceturtā vēstures diena, jo katra klase saņēma „Ekspress interviju” jautājumus, lai tiktos klātienē ar Padomju laika skolēniem – tagadējiem skolotājiem un skolas darbiniekiem.  Skolēni apzināja, kuri darbinieki bijuši oktobrēni, pionieri un komjaunieši un kāda dzīve bijusi padomju skolā. Bija jāatklāj, kuras skolotājas dāvinājušas muzejam komjauniešu nozīmīti un skolas formas apģērbu.Notika arī intervijas ar studentēm – „Lotoss” vienību dalībniecēm.Pēc skolēnu iesniegtiem interviju pierakstiem, varēja secināt, ka intervēts ir viss pedagogu kolektīvs. Vēstures nedēļas noslēgumā notiek klašu ekspedīcijas „Pa vēstures pēdām”. Katrai klasei jāapmeklē 5 stacijas, kurās viņus sagaida klašu audzinātāji un jāveic dažādi uzdevumi: „Personības meklē pāri” – pēc apraksta jāatmin kāda no Latvijas vēstures personībām - vada sk. Dz.Sijāte, „Senās viduslaiku Latvijas pilsētas” – jāveic matemātiski aprēķini, lai uzzinātu pilsētas dibināšanas gadu, pēc tam jāatrod pilsēta kartē un jāpieraksta gads - vada sk. E.Puķīte,  „Apceļosim Beverīnas novadu” – šeit prezentācija fotogrāfijās - jāatpazīst  un jāpastāsta par Beverīnas novada ievērojamākām vietām,vada sk. E.Šalte , „Ceļotājs Rūdis grib zināt...” jāsaliek puzle un jāatbild uz jautājumiem, par Latvijas valsti, vada sk. M.Bisniece, „Uz tikšanos ielūdz prezidenti” jāatpazīst dažādas prezidentu fotogrāfijas, jānosauc, jāsaliek hronoloģiskā secībā, vada sk.L.Gecko. Arī 1.-4. klašu skolēni  piedalījās ekspedīcijā „Mazās vēstures pēdas”  - noskatoties filmu par Latvijas valsts simboliem un pēc tam klašu audzinātāju I.Miruškinas, V.Bērziņas, A.Dubovas un J.Šmites vadībā veica uzdevumus.

          Apkopojot „Vēstures nedēļas” rezultātus, kopvērtējumā 1.vietu ieguva 9.a klase, 2.vietu 8.klase un 3. vietu 9.b klase.

          Šogad 10. novembrī atzīmējām Lāčplēša dienu. Šajos atceres pasākumos vienmēr ar mums ir ciemiņi – šoreiz Latvijas Republikas Muitas pārvaldes Vidzemes dienesta priekšnieks kapteinis Raitis Briedis un robežsargi. Rīta agrumā, kad tikko gaismiņa aust, pulcējamies lāpu gājienam uz Kauguru kapiem. Gājienam pa priekšu virzījās Muitas dienesta auto ar iedegtām ugunīm, pēc tam klašu kolektīvi  - ar lāpām vai degošām svecītēm. Kauguru kapos izstāstot īsu dzīves stāstu, godinām Lācplēša Kara ordeņa kavalierus – Ēriku Radziņu un Alfrēdu Voldemāru Ābeltiņu, kuri dus šajos kapos, Jēkabu Krītiņu, kurš atdusas Dīvala kapos – viņi visi kā LKOK saņēmuši zemi un dzīvojuši Kauguru pagastā. Pieminam Mārtiņu Ozolu no „Kalneniņiem”, kas atdusas Lielbritānijā, Derbijas kapos, Pēteri Liepiņu Vecsātu kapos, Jāni Ozolu Inčukalna kapos – visi trīs dzimuši Kauguru pagastā. Pieminam Jāni Edgaru Sukuru, kurš apglabāts Valmieras pilsētas kapos un Eduardu Vīksni, kas apbedīts Rīgā Brāļu kapos – abi dzimuši Mūrmuižas pagastā.

Sapulcējoties  ilggadējā skolas direktora Dāvida Zaķa atdusas vietā, ar klusuma brīdi pieminam visus varoņus, kas piedalījušies Brīvības cīņās.

          Pēc tam Kauguru k/n  skolēni tikās ar Vidzemes dienesta priekšnieku kapteini Raiti Briedi un noskatījās filmu un prezentāciju  par Latvijas Republikas Muitas pārvaldes darbu un iespējām apgūt šo interesanto un grūto profesiju – robežsargs.

          Priecājamies, ka arī mūsu skolā ir jaunsargi – Santa Klapare, Evelīna Eglīte, Toms Lauris Akmentiņš, Samanta Līga Anšmite, Lauris Ģirts Lācis, Klāvs Renārs Tūtins, Rainers Zavadskis, Jānis Upesjuris, Luīze Marta Andrejsone, u.c., kurus vada Beverīnas novada jaunsargu vienības vadītājs Ojārs Ābols.

          Atcerieties, mēs paši veidojam savu valsti Latviju – gan ikdienas darbos mājās un skolā, gan savstarpējās attiecībās un cieņā vienam pret otru!

 Vēstures skolotāja Inese Ločmele