Latvijai 99

16. novembrī skolas saime atzīmēja Latvijas 99.dzimšanas dienu ar svētku koncertu. Fotomirkļos neliels ieskats koncerta gaitā. Pateicības par koncerta un skolas sagatavošanu jubilejai saņēma skolas darbinieki un skolotāji Vineta Novika, Aija Dubova, Sandris Dubovs, Baiva Šmite, Inga Miruškina, Inga Rasa, Vera Bērziņa, Juta Šmite, Sandra Andrupe, Daiga Miglava un Alfrēds Stīpiņš. Īpašu "PALDIES" teicām atsaucīgajiem vecākiem:

  • Vitai Ozolai par skaistajiem dekoratīvajiem ziediem telpu noformējumam;
  • Zanei Kalniņai par izgatavotajām Latvju rakstu zīmēm;
  • Evai Cielēnai par ieguldīto darbu skolas noformēšanā ar Latvju rakstu zīmēm.