Ziemassvētku karuselis

  • Print

20.decembra rītā skolā "griezās" Ziemassvētku karuselis...

 

    Skolēnu parlaments kopā ar skolotāju Līgu Gecko 20.decembrī visiem skolēniem deva iespēju apmeklēt dažādas “stacijas”, kas bija saistītas ar ziemu un Ziemassvētkiem. Pie Līgas Ozolas (9a) skolēni veidoja “dzīvu“ eglīti piramīdas veidā. Pie Samantas Kristiānas Cielēnas (7) un Viktorijas Poršas (7) vajadzēja “apģērbt “ un “izrotāt” sniegavīru. Pie Ances Apines (9b) un Karīnas Doņecas (6) vajadzēja izlozēt vienu alfabēta burtu un sarakstīt četrrindi par ziemu, katrā rindiņā iekļaujot vienu vārdu ar izvilkto burtu. Pie Ksenijas Kajakas (8) un Daigas Zariņas (8) visi minēja dabas parādības un mīklas par ziemu, bet pie Evelīnas Eglītes (9a) un Samantas Līgas Anšmites (9a) bija iespēja atvērt jebkuru ”Adventes kalendāra” (PALDIES mūsu absolventei Ancei Katrīnai Lācei, kura gatavoja šo kalendāru) lodziņu un uzspēlēt “Mēmo šovu”. Šajā šovā visus 24 lodziņus atvērt un visus vārdus atminēt izdevās 9.a klasei, bet 23 lodziņus- 6.klasei.

     Paldies visiem skolēniem par aizrautību katrā stacijā! Paldies 1.-4.klašu skolotājām Jutai Šmitei, Aijai Dubovai, Verai Bērziņai un Ingai Miruškinai par došanos līdzi un radošu palīdzēšanu saviem mazajiem ķipariem! Paldies Lienei Drevinskai un Inesei Ločmelei par skaistajiem foto… un vislielākais PALDIES skolēnu Parlamentam par idejām ( īpaši Jānim Laurim Laukmanim (9b) un Līgai Ozolai (9a)) un pasākuma vadīšanu!

Teksts: Līga Gecko

Foto: Liene Drevinska, Inese Ločmele, Līga Ozola(9a)