“Uz eņģeļa spārniem”

  • Print

    Adventes laiks ir gaidīšanas, izlīguma un piedošanas laiks. Šajā laikā cilvēki kļūst labestīgāki, sirsnīgāki, vēlas kādam palīdzēt jeb kādu iepriecināt. 4.decembrī skolā uz svinīgo rīta līniju pulcējās visi 1.-9.klases eņģelīši, jo tika iedegta 1.Adventes svecīte. To iededza un visus klātesošos uzrunāja Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcas mācītājs Modris Īvans. Pēc svinīgā mirkļa mācītājs paviesojās pie skolēniem, kuri apgūst kristīgo mācību.

     2. un 3. Adventes svecīti iededza skolotājas Ingas Miruškinas Teātra pulciņa skolēni, pastāstot par svecēm un par to, kur un kā radusies Ziemassvētku eglīte.

Teksts: Līga Gecko

Foto: Inese Ločmele, Līga Gecko