J.Endzelīna jubilejas nedēļa Kauguru pamatskolā

     Šogad, 22. februārī. latviešu valodas lolotājam Jānim Endzelīnam apritēja 145 gadi, kopš dzimis mūsu latviešu valodniecības milzis.

     Mūsu skolas skolniece, arī valodniece, Rasma Grīsle par J.Endzelīnu ir teikusi: “Ar gara varonību un lielu iekšēju disciplīnu valodnieks ir veicis savu mūža misiju, baltu valodas pētnieka un latviešu literārās valodas izkopēja darbu. To svēto apziņu, ka mums sava valoda ir lielākais nacionālais dārgums.”

      Mūsu skolas saimei valodnieka, profesora, zinātnieka J.Endzelīna vārds ir ļoti nozīmīgs, jo esam J.Endzelīna Kauguru pamatskola, tāpēc katru gadu februārī, valodnieka dzimšanas dienā, skolā notiek dažādi valodas pasākumi. No 19.februāra līdz 23. februārim skolā norisinājās J.Endzelīna nedēļa.19. februārī Ortogrāfijas diena, kad skolēni varēja pierādīt savas  pareizās rakstības prasmes. Priecājamies par Dāvidu Liepiņu, Paulu Plužmo 1.klasē,Loretu Andrupi, Adrianu Salmiņu 2.klasē, Kristiānu Spalviņu, Kristiānu Brusovu, Oksanu Maksimovu, Aleksu Šīmani 3.klasē, Robinu Zuti 4.klasē, Ruslanu Maksimovu, Paulu Sandru Lippi, Elēnu Krastiņu 5.klasē,Tomu Oskaru Ozolu 7.klasē,Līga Ozola 9.a klasē.

     20. februārī  notika skatuves runas konkurss, 22 dalībnieki apliecināja savu māku, daiļi runājot. Konkursa dalībnieku repertuārā bija M.Zālītes, O.Vācieša, L.Pēlmaņa, M.Cielēnas un citu autoru darbi. Ceļazīmi uz 2.kārtu ieguva 2.klases skolniece Loreta Andrupe un 8.klases skolnieks Jānis Kristians Upesjuris, kurš norunāja M.Ķempes dzejoli, kas veltīts J.Endzelīnam.

     21. februārī 5. 6. klašu skolēniem notika skaļās lasīšanas konkurss. Abu klašu skolēni iepriecināja klausītājus ar dažnedažādām grāmatām, ar labu lasītprasmi, ar pamatojumu, kāpēc šī grāmata ir izvēlēta. Lasītājus vērtēja Valmieras integrētās bibliotēkas pārstāve Lolita Dreimane. Skaļās lasīšanas konkursa uzvarētājas 5.klases skolniece Paula Sandra Lippe un 6. klases skolniece Elīza Marta Tūtina. Abas meitenes savas lasītprasmi apliecinās konkursa otrajā kārtā 15. martā.

     22. februārī 5.- 9. klašu izglītojamie savas zināšanas pauda viktorīnā “Ko Tu zini par J.Endzelīnu” . Zinošākie skolēni: Ruslana Maksimova, Paula Sandra Lippe, Elēna Krastiņa, Annija Eglīte 5.klasē, Elīna Ozola 6.klasē,Toms Oskars Ozols, Viktorija Porša, Krista Dmitrijeva no 7. klases, Lauris Ģirts Lācis, Luīze Marta Andrejsone, Renārs Ozols, Daiga Zariņa 8.klasē, Samanta Līga Anšmite, Kitija Žukaite, Kristaps Rozenblats no 9. klases.

    Latviešu valodas stundu laikā 5.  klases skolēni veica prezentācijas darbus par teikumiem, rakstīdami dažādu teikumu dzīvesstāstus, pēc tam  tos izspēlējot lomu spēlēs.

     23. februārī diena aizsākās ar pateicības rītu, kad skolēni par labi paveiktu darbu saņēma atzinības rakstus. Ikviens šajā nedēļā varēja dalīties pārdomās par J.Endzelīna devumu, jo latviešu valodas druva ir plaša jo plaša, tā aptver visu Latviju. Šo druvu pārredzēt un pārzināt nav nebūt viegla lieta. Tas liecina, kādam gara tikumam ir jāpiemīt, lai varētu izdarīt tik milzīgas lietas.

Cienīsim Jāņa Endzelīna vārdus: “Valoda ir mūsu lielākais nacionālais dārgums!”

Aija Dubova, latviešu valodas skolotāja