Skolas muzejā

    Skolā nākošajā mācību gadā atzīmēs 190 gadus, kopš mūsu - Kauguru pagasta - nepārtrauktās izglītības sākuma un skolas 145.gadskārtu. Skolas muzejs pakāpeniski gatavojas šai jubilejai, atspoguļojot skolas vēstures nozīmīgākos notikumus.

    Piedaloties skolu muzeju skatē - konkursā "Skolas izcilo personību galerija", nolēmām skolai nozīmīgākās personības prezentēt caur muzeja stendu materiāliem, kas stāsta gan par absolventiem, gan pedagogiem un skolas darbiniekiem.

    Konkursa - skates darbu prezentēja skolas muzeja padomes locekles 9.klases skolnieces M. Ozola un A. Andrupe. Darbs tika apbalvots  ar Atzinības rakstu.

I. Ločmele, muzeja vadītāja