Tikšanās ar dzejnieku

16.septembrī Dzejas dienu ietvaros skolēni tikās ar dzejnieku Viku - Viktoru Kalniņu

Septembris-Dzejas dienu mēnesis!


      Dzeja mēdz būt dažāda. Tā ir gan interesanta, gan filozofiska. Vieni, runājot par dzeju, jūtas dziļi vīlušies, bet citi ar aizrautību pārlasa katru dzejoļa rindu. Taču jebkurš dzejnieks tajā ir ielicis savas domas, izjūtas, prieku, reizēm arī skumjas. Dažkāert arī dzejoļos sajūtama kāda ironijas un satīras dzirksts.
     Tā arī šajā Raiņa gadā mūsu skolas saime septembra mēnesī vairākkārt satikās ar dzeju, literatūras stundās iejutās paši dzejnieka lomās, lasīja Raiņa dzejoļus.
Lai dzeja atdzimtu no jauna, lai būtu iespēja klausīties, satikties ar kādu dzejnieku, rakstnieku Kauguru pamatskolas skolniekiem bija iespēja satikties ar Viku. Šī tikšanās bija pavisam netradicionāla, citam tā deva iespēju redzēt "dzīvu " rakstnieku, citam ieklausīties viņa pārdomās, klausīties jaunākos darbus, citam tas bija liels jautājums: "Kāpēc?"