Lāčplēša dienas lāpu gājiens

     11. novembra rīts skolēnus, skolotājus, skolas darbiniekus un Beverīnas novada domes priekšsēdētāju  Sandri Brālēnu sagaidīja ar spožām sveču liesmiņām, kas bija iedegtas skolas logos. Skolēni un visi klātesošie pulcējās lāpu gājienam  uz Kauguru kapiem, kur godinājām Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņu – Alfrēdu Ābeltiņu, Ēriku Radziņu, kuri dus šajos kapos, Jēkabu Krītiņu Dīvala kapos, dzīvojuši Kauguru pagastā pēc Brīvības cīņām.Pieminējām Mārtiņu Ozolu no „Kalneniņiem”,kas atdusas Lielbritānijā Derbijas kapos, Pēteri  Liepiņu Vecsātu kapos, Jāni Ozolu Inčukalna kapos, pēdējie trīs dzimuši Kauguru pagastā.

     Godinājām mūsu ilggadējo skolas direktoru Dāvidu Zaķi, kas piedalījies gan Pirmajā pasaules karā, gan Brīvības cīņās.