Karjeras dienas skolā

No 12.10. – 16. 10. skolā notika Karjeras nedēļa. Uz skolu tika aicināti Beverīnas novada pašvaldības darbinieki  - domes priekšsēdētājs Sandris Brālēns, juriste Daiga Vanaga, ekonomiste Sintija Karlivāne un skolas absolventi  - māksliniece Ieva Strazdīte Lapiņa un ceļu būvinženieris Agris Puķītis.  Viesi pastāstīja par savu profesiju, darbu, karjeras izaugsmes iespējām.