INTEREŠU IZGLĪTĪBA

Interešu izglītības nodarbību saraksts 2017./2018.mācību gada

2.semestris

Pirmdiena

6.stunda

1.-4.klašu koris

 

7.stunda

Sporta pulciņš

 

8.stunda

Sporta pulciņš

Otrdiena

7.stunda

Tautiskās dejas 1.-4.klasei

 

8.stunda

Zīmēšanas-gleznošanas pulciņš

Tautiskās dejas 5.-9.klasei

 

9.stunda

Teātra pulciņš

 

10.stunda

Teātra pulciņš

Trešdiena

6.stunda

1.-4.klašu koris

 

7.stunda

Informātikas pulciņš

Matemātikas pulciņš

Zīmēšanas-gleznošanas pulciņš

 

8.stunda

Informātikas pulciņš

Jaunsargu pulciņš (no 10 gadiem)

 

9.stunda

 

Informātikas pulciņš

Papīra plastikas pulciņš “Varavīksne”

Ceturtdiena

7.stunda

Tautiskās dejas 1.-4.klasei Pūšaminstrumentu pulciņš

 

8.stunda

Tautiskās dejas 1.-4.klasei

Kristīgais pulciņš

 

9.stunda

Tautiskās dejas 5.-9.klasei

Kristīgais pulciņš (internāta bērniem)

Piektdiena

7.stunda

Līnijdeju pulciņš

8.stunda

Svešvalodu pulciņš

 

Pulciņu grafiks 2016./2017.mācību gadā

Pirmdiena

6.stunda

1.-4.klašu koris

 

7.stunda

5.-9.klašu jauktais koris

Sporta pulciņš

 

8.stunda

5.-9.klašu jauktais koris

Sporta pulciņš

Otrdiena

6.stunda

Dejas 1.-2.kl.

 

7.stunda

Dejas 3.-4.kl.

 

8.stunda

Dejas 5.-9.kl.

Trešdiena

6.stunda

1.-4.klašu koris

 

7.stunda

Meiteņu ansamblis

 

8.stunda

Jaunsargu pulciņš

 

No 15:00-18:00

Teātra pulciņš

Ceturtdiena

6.stunda

Dejas 1.-2.kl.

 

7.stunda

Dejas 3.-4.kl.

Matemātikas pulciņš

 

 8.stunda

Modes dejas

Zīmēšanas-gleznošanas pulciņš

Kristīgais pulciņš

No 14:50-15:10

Kristīgais pulciņš

Piektdiena

No 11:20-11:40

Mediju pulciņš

7.stunda

„Čaklās rokas”

8.stunda

Zīmēšanas- gleznošanas pulciņš