Pulciņu grafiks 2019./2020.

Pulciņu grafiks 2019./2020.mācību gadā

Pirmdiena

6.stunda

1.-4.klašu koris

 

 

7.stunda

Līnijdejas

Sporta pulciņš

 

 

8.stunda

Sporta pulciņš

Matemātikas pulciņš

 

Otrdiena

6.stunda

Tautiskās dejas 1.-2.klasei

 

9.stunda

 

7.stunda

Tautiskās dejas 1.-2.klasei

 

 

8.stunda

Tautiskās dejas 3.-9.klasei

Teātra pulciņš

 

 

9.stunda

Tautiskās dejas 3.-9.klasei

 

Trešdiena

6.stunda

1.-4.klašu koris

 

 

7.stunda

Zīmēšanas-gleznošanas pulciņš

 

 

8.stunda

Teātra pulciņš

Kristīgais pulciņš

Jaunsargu pulciņš (no 10 gadiem)

 

Ceturtdiena

6.stunda

Tautiskās dejas 1.-2.klasei

 

 

7.stunda

Tautiskās dejas 1.-2.klasei

 

 

8.stunda

Svešvalodu (angļu, vācu) pulciņš

Tautiskās dejas 3.-9.klasei

 

 

9.stunda

Tautiskās dejas 3.-9.klasei

 

Piektdiena

7.stunda

Datorikas pulciņš

Vokālais ansamblis

 

8.stunda

Itāļu valodas pulciņš

Datorikas pulciņš

Vokālais ansamblis