Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 2018./2019. mācību gadā

 

 

Diagnosticējošais darbs 3. klases izglītojamiem ar kombinētu mācību saturu notiek:

Latviešu valodā (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;

Matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 27. februārī.

Diagnosticējošie darbi 6. klases izglītojamiem notiek:

Latviešu valodā – mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa - 20. februārī;

Matemātikā (rakstiski) – 2019. gada 26. februārī;

Dabaszinībās (rakstiski) – 2019. gada 7. martā.

Eksāmeni par vispārējās pamatizglītības ieguvi notiek:

Latviešu valodā (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 22. maijā, mutvārdu daļa - 22. un 23. maijā;

Svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa - 2019. gada 29. maijā, mutvārdu daļa - 29. un 30. maijā;

Matemātikā (rakstiski) - 2019. gada 4. jūnijā;

Latvijas vēsturē (rakstiski) - 2019. gada 11. jūnijā.