Skolas padome

J.Endzelīna Kauguru pamatskolas padomes sastāvs

2017./2018.m.g.

Frakcija

Klase

Vārds, uzvārds

Vecāki

1.

Līga Liepiņa

 

 

Māris Vanags

 

2.

Marina Ragele

 

 

Ivars Salmiņš

 

 

Vita Viļumsone

 

3.

Jana Spalviņa

 

 

Sanija Bāliņa

 

4.

Gunita Mežule

 

 

Diāna Lietiņa

 

5.

Daiga Strode

 

 

Tatjana Nikolajeva

 

6.

Māris Tūtins

 

 

Inga Upesjure

 

7.

Vita Ozola

 

 

Eva Cielēna

 

8.

Gita Kajaka

 

 

Rita Zariņa

 

9.a

Edīte Ozola

 

 

Jolanta Irbe

 

9.b

Laine Laukmane

 

 

Iveta Mača

 

 

 

Skolotāji, darbinieki

 

Elita Šalte

 

 

Aija Dubova

 

 

Ilva Sēne

 

 

Līga Gecko

 

 

Vera Mazureviča

 

 

Iveta Rambola

 

 

 

Pašvaldības pārstāvis

 

Romāns Vaščenko